ஆங்கிலம் - தமிழ் அகராதி

English - Tamil Dictionary

Lift

lift


மின்தூக்கி

அடுக்கு மாடி கட்டிடங்களில் ஒரு தளத்திலிருந்து வேறொரு தளத்திற்கு செல்ல உதவுவது
திருத்து | நீக்கு

புதிய lift சொல்லின் பொருள் / விளக்கம் ஆங்கிலம் - தமிழ் அகராதியில் சேர்க்க இங்கே சொடுக்கவும்.

Click here to Add lift Words to English - Tamil Dictionary.

Free Online Tamil Agarathi / Dictionary for Tamil Lovers.


மேலே