ஆங்கிலம் - தமிழ் அகராதி

English - Tamil Dictionary

Sad

sad


துன்பம்

ஒரு விதமான வலியினால் வரும் துயரமான உணர்வு ஆகும்
திருத்து | நீக்கு

புதிய sad சொல்லின் பொருள் / விளக்கம் ஆங்கிலம் - தமிழ் அகராதியில் சேர்க்க இங்கே சொடுக்கவும்.

Click here to Add sad Words to English - Tamil Dictionary.

Free Online Tamil Agarathi / Dictionary for Tamil Lovers.


மேலே