ஆங்கிலம் - தமிழ் அகராதி

English - Tamil Dictionary

To Tease

to tease


கேலிபண்ணு


திருத்து | நீக்கு

புதிய to tease சொல்லின் பொருள் / விளக்கம் ஆங்கிலம் - தமிழ் அகராதியில் சேர்க்க இங்கே சொடுக்கவும்.

Click here to Add to tease Words to English - Tamil Dictionary.

Free Online Tamil Agarathi / Dictionary for Tamil Lovers.


மேலே