ஆங்கிலம் - தமிழ் அகராதி

English - Tamil Dictionary

To Tell The Truth

to tell the truth


உண்மை பேசு


திருத்து | நீக்கு

புதிய to tell the truth சொல்லின் பொருள் / விளக்கம் ஆங்கிலம் - தமிழ் அகராதியில் சேர்க்க இங்கே சொடுக்கவும்.

Click here to Add to tell the truth Words to English - Tamil Dictionary.

Free Online Tamil Agarathi / Dictionary for Tamil Lovers.


மேலே