ஆங்கிலம் - தமிழ் அகராதி

English - Tamil Dictionary

Vampire

vampire


பேய்

தூங்குபவர்களின் இரத்தத்தை உறிஞ்சிக் கொல்லும் பேய்
திருத்து | நீக்கு

புதிய vampire சொல்லின் பொருள் / விளக்கம் ஆங்கிலம் - தமிழ் அகராதியில் சேர்க்க இங்கே சொடுக்கவும்.

Click here to Add vampire Words to English - Tamil Dictionary.

Free Online Tamil Agarathi / Dictionary for Tamil Lovers.


மேலே