ஆங்கிலம் - தமிழ் அகராதி

English - Tamil Dictionary

Waste

waste


சேதாரம்

தேவை இல்லாதவை, பயன் இல்லாதவை
திருத்து | நீக்கு

waste


வீண்

வேண்டாதது / தேவைப்படாதது
திருத்து | நீக்கு
Related Words
waste bin

புதிய waste சொல்லின் பொருள் / விளக்கம் ஆங்கிலம் - தமிழ் அகராதியில் சேர்க்க இங்கே சொடுக்கவும்.

Click here to Add waste Words to English - Tamil Dictionary.

Free Online Tamil Agarathi / Dictionary for Tamil Lovers.


மேலே