தமிழ் - தமிழ் அகராதி

Tamil - Tamil Dictionary

 உள்ளிடும் ஆங்கில எழுத்தை தமிழில் மாற்ற இடம்விடுக்கட்டை (space-bar) பொத்தானை அழுத்தவும்.


கவிச்சி

கவிச்சி


புலால்நாற்றம்.

மீன் கவிச்சு, the stench of fish.
திருத்து | நீக்கு

புதிய கவிச்சி சொல்லின் பொருள் / விளக்கம் தமிழ் - தமிழ் அகராதியில் சேர்க்க இங்கே சொடுக்கவும்.


Click here to Add கவிச்சி New Words to Tamil- Tamil Dictionary.

Free Online Tamil Agarathi / Dictionary for Tamil Lovers.


மேலே