தமிழ் - தமிழ் அகராதி

Tamil - Tamil Dictionary

 உள்ளிடும் ஆங்கில எழுத்தை தமிழில் மாற்ற இடம்விடுக்கட்டை (space-bar) பொத்தானை அழுத்தவும்.


மகுடம்

மகுடம்


கிரீடம்

பழங்காலத்தில் அரசர்கள், அரசியர் தலையில் அணியும் ஓர் அணிகலன்
திருத்து | நீக்கு

மகுடம்


முடி

அரசன், அரசி போன்றோர் அதிகாரத்தின் சின்னமாகத் தலையில் வைத்துக்கொள்ளும் அணி
திருத்து | நீக்கு

புதிய மகுடம் சொல்லின் பொருள் / விளக்கம் தமிழ் - தமிழ் அகராதியில் சேர்க்க இங்கே சொடுக்கவும்.


Click here to Add மகுடம் New Words to Tamil- Tamil Dictionary.

Free Online Tamil Agarathi / Dictionary for Tamil Lovers.

புதிய தமிழ் வார்த்தைகள்

புதிய ஆங்கில வார்த்தைகள்

மேலே