தமிழ் - தமிழ் அகராதி

Tamil - Tamil Dictionary

 உள்ளிடும் ஆங்கில எழுத்தை தமிழில் மாற்ற இடம்விடுக்கட்டை (space-bar) பொத்தானை அழுத்தவும்.


வகைதொகை

வகைதொகை


செலவினங்களும், மொத்த பணமும்

வகைதொகை என்னும் வார்த்தையில் 'வகை' என்பது எந்த வகையில் அதாவது எந்தச் செயலுக்காக என்றும், 'தொகை' என்பது அந்தச் செயலுக்குச் செலவிடப்பட்ட மொத்தப் பணம் என்றும் பொருள்
திருத்து | நீக்கு

புதிய வகைதொகை சொல்லின் பொருள் / விளக்கம் தமிழ் - தமிழ் அகராதியில் சேர்க்க இங்கே சொடுக்கவும்.


Click here to Add வகைதொகை New Words to Tamil- Tamil Dictionary.

Free Online Tamil Agarathi / Dictionary for Tamil Lovers.


மேலே