தமிழ் - தமிழ் அகராதி

Tamil - Tamil Dictionary

 உள்ளிடும் ஆங்கில எழுத்தை தமிழில் மாற்ற இடம்விடுக்கட்டை (space-bar) பொத்தானை அழுத்தவும்.


வக்கிரம்

வக்கிரம்


குரூரம்

சமூகத்தால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஒழுங்கு, நியாயம், நியதி முதலியவற்றிலிருந்து திரிந்த நிலை
திருத்து | நீக்கு

வக்கிரம்


கெட்ட எண்ணம், கெட்ட பார்வை

வக்கிர என்ற வார்த்தைக்கு “வளைந்த” என்று பொருள். நேராக எதையும் காணாமல் கோணல் புத்தியுடன் அணுகுவது “வக்கிர புத்தி” எனப்படுக்கிறது.
திருத்து | நீக்கு

புதிய வக்கிரம் சொல்லின் பொருள் / விளக்கம் தமிழ் - தமிழ் அகராதியில் சேர்க்க இங்கே சொடுக்கவும்.


Click here to Add வக்கிரம் New Words to Tamil- Tamil Dictionary.

Free Online Tamil Agarathi / Dictionary for Tamil Lovers.


மேலே