தமிழ் - தமிழ் அகராதி

Tamil - Tamil Dictionary

 உள்ளிடும் ஆங்கில எழுத்தை தமிழில் மாற்ற இடம்விடுக்கட்டை (space-bar) பொத்தானை அழுத்தவும்.


வங்கணம்

வங்கணம்


நட்பு

சிநேகம், தோழமை
திருத்து | நீக்கு

புதிய வங்கணம் சொல்லின் பொருள் / விளக்கம் தமிழ் - தமிழ் அகராதியில் சேர்க்க இங்கே சொடுக்கவும்.


Click here to Add வங்கணம் New Words to Tamil- Tamil Dictionary.

Free Online Tamil Agarathi / Dictionary for Tamil Lovers.


மேலே