- சுயவிவரம்

(Profile)வாசகர்
இயற்பெயர்
இடம்
பிறந்த தேதி :  07-Nov-1991
பாலினம்
சேர்ந்த நாள்:  23-Apr-2019
பார்த்தவர்கள்:  7
புள்ளி:  0

என் படைப்புகள்
செய்திகள்
- ஓவியம் (public) சமர்ப்பித்துள்ளார்
24-Apr-2019 2:42 am

அம்மா என்ற ஒற்றை வார்த்தையில் அடங்கிவிடும் இந்த உலகம் முழுவதும்!

மேலும்

- அளித்த ஓவியத்தை (public) பகிர்ந்துள்ளார்
24-Apr-2019 12:02 am

என்றும் மாற்றங்கள் மட்டுமே மாறாதது !!!

மேலும்

- ஓவியம் (public) சமர்ப்பித்துள்ளார்
24-Apr-2019 12:02 am

என்றும் மாற்றங்கள் மட்டுமே மாறாதது !!!

மேலும்

கருத்துகள்
மேலே