நிலா - சுயவிவரம்

(Profile)வாசகர்
இயற்பெயர்:  நிலா
இடம்
பிறந்த தேதி :  15-Jul-1998
பாலினம் :  பெண்
சேர்ந்த நாள்:  14-May-2019
பார்த்தவர்கள்:  2
புள்ளி:  0

என்னைப் பற்றி...

கவிதை காதலி💕 love one another ❤

என் படைப்புகள்
நிலா செய்திகள்
நிலா - நிலா அளித்த எண்ணத்தை (public) பகிர்ந்துள்ளார்
14-May-2019 2:52 pm


          நான் தேடிய நீ  ❤

தேனில் ஊறிய இதழோ
    தென்றல் தீண்டிய இடையோ
மடைத்தாண்ட பார்க்குதடி
      என் காதல் உன் அருகில் 💕
                               
                                           இந்து 
                         

மேலும்

நிலா - எண்ணம் (public)
14-May-2019 2:52 pm


          நான் தேடிய நீ  ❤

தேனில் ஊறிய இதழோ
    தென்றல் தீண்டிய இடையோ
மடைத்தாண்ட பார்க்குதடி
      என் காதல் உன் அருகில் 💕
                               
                                           இந்து 
                         

மேலும்

கருத்துகள்
மேலே