எண்ணம் சமர்ப்பிக்க Login செய்யவும்.

நான் தேடிய நீ ❤ தேனில் ஊறிய இதழோ...


          நான் தேடிய நீ  ❤

தேனில் ஊறிய இதழோ
    தென்றல் தீண்டிய இடையோ
மடைத்தாண்ட பார்க்குதடி
      என் காதல் உன் அருகில் 💕
                               
                                           இந்து 
                         

பதிவு : நிலா
நாள் : 14-May-19, 2:52 pm
மேலே