தஞ்சை இனியவன் - சுயவிவரம்

(Profile)எழுத்தாளர்
இயற்பெயர்:  தஞ்சை இனியவன்
இடம்:  தஞ்சை
பிறந்த தேதி
பாலினம் :  ஆண்
சேர்ந்த நாள்:  16-Sep-2018
பார்த்தவர்கள்:  346
புள்ளி:  129

என்னைப் பற்றி...

கொஞ்சம் திமிர்
நிறைய அன்பு ⚘
எளிமையிலிருந்து எழுகிற
இசையே என் மொழி...
.

என் படைப்புகள்
தஞ்சை இனியவன் செய்திகள்
தஞ்சை இனியவன் - தஞ்சை இனியவன் அளித்த படைப்பை (public) பகிர்ந்துள்ளார்
18-Sep-2018 10:21 am

அவளே கவிதை
அவளுக்கு எதற்கு கவிதை......

மேலும்

தஞ்சை இனியவன் - தஞ்சை இனியவன் அளித்த படைப்பை (public) பகிர்ந்துள்ளார்
16-Sep-2018 10:41 pm

முதலும் தமிழ்
முடிவும் தமிழ்..........
.
*தமிழ்****

மேலும்

கருத்துகள்

மேலே