காதலுக்கு தகுதி எது?

காதல்...இந்த வார்த்தையில் மட்டும்தான் ஏனோ இத்தனை கிறக்கத்தை வைத்தானோ இறைவன்..? இந்த வினாவிற்கான விடை மட்டும் தெரிந்து விட்டால்... எத்தனை காதலர்கள் சந்தோசப்படுவார்கள்...??? நீங்கள்தான் சொல்லுங்களேன்..கேட்டவர் : MURUGANANDAN
நாள் : 28-Jan-14, 11:08 pm
0


மேலே