சினிமாவும் இஸ்லாமும்

ஒரு சினிமா பிரபலம் இஸ்லாத்தை தழுவியது குறித்து பெரியளவில் தூக்கிப்பிடித்துக் கொண்டாடும் சில இஸ்லாமியர்கள் பற்றி என்ன சொல்ல வருகிறீர்கள் ?

சினிமா என்பது பெரும்பாலும் இஸ்லாமிய மார்க்க விதிகளைத் தகர்த்து வீறு நடைப்போடும் ஒரு வர்த்தகம். அப்படி இருக்க ஒரு சினிமா பிரபலத்தின் மதம் விட்டு மதம் தாவும் செய்கையானது எந்த விதத்தில் இஸ்லாத்தை பெருமைப்படுத்தும் ?

சினிமாவை எந்த விதத்தில் இஸ்லாம் ஆதரிக்கிறது ?

(இது ஒரு கேள்வி மாத்திரமே...தெளிவு படுத்தும் நோக்கில் மட்டும் உங்களது பதிலகள் இருக்கட்டும் !)கேட்டவர் : தமிழச்சி
நாள் : 10-Feb-14, 12:23 pm
0


மேலே