பெண்கள்

பெண்களின் வன்கொடுமையை தடுக்க என்ன செய்ய வேண்டும்...?
1.பெண்களுக்கு உடை கட்டுப்பாடு தேவையா....?
2.ஆண்களுக்கு மனக்கட்டுப்பாடு தேவையா...?கேட்டவர் : Abijanai
நாள் : 6-Mar-13, 2:30 am
0


மேலே