சமுதாயம் கேள்வி பதில்கள்

(சமுதாயம் Questions and Answers)


சமுதாயம் கேள்விகள்


கேள்விபதில்கள்சமர்ப்பித்தது
மனித சமுதாயத்தில் பரவலாகக் காணப்படும் சூழ்நிலை தான் இது - கேள்வியைச் சரியான விதத்தில் புரிந்து உணர்ந்து பதில் தருக
 வாழ்க்கை ,   சமுதாயம் ,   அம்மா ,   நல்லது ,   கெட்டது
6 அன்புடன் மித்திரன்
04-Jul-17
100 சதவீதம் நல்லவர்களாக வாழ முடியாதென்று கூறுவது அறியாமையா? அல்லது இயலாமையா?
 வாழ்க்கை ,   சமுதாயம் ,   நல்லது ,   கெட்டது
6 அன்புடன் மித்திரன்
03-Jul-17
நேர்த்திக்கடன் - பதில் தருக
 சமுதாயம் ,   ஆன்மிகம் ,   வழிபாடு
1 அன்புடன் மித்திரன்
08-Jun-17
சமுதாய வளர்ச்சியில் மாணவர்களின் பங்கு என்ன?
 சமுதாயம் ,   மாணவர்கள்
1 கீத்ஸ்
22-Dec-15
திரைப்படங்கள்
 சமுதாயம் ,   திரைப்படங்கள்
18 உமர்ஷெரிப்
05-Mar-14
என் அன்பு நண்பர்களே
 சமுதாயம்
4 ரவி
01-Oct-13
தமிழக சட்ட சபை
 சமுதாயம்
4 முதல்பூ
25-Mar-13
பெண்கள்
 சமுதாயம்
3 Abijanai
06-Mar-13
இந்தியனின் நிலை
 சமுதாயம்
4 Anbu selvan lotus
17-Feb-13
பயிர்ப்பு என்றால் என்ன?
 சமுதாயம்
2 முதல்பூ
05-Nov-12

சமுதாயம் கேள்விகள் மற்றும் பதில்கள் - எழுத்து.காம்

மேலே