மடமை

மக்கள் விரும்பி ஏற்றுக்கொண்ட முதல் மூன்று மடமையான சித்தாந்தம் என்னென்ன? நறுக் சுருக் பதில் மட்டும்.கேட்டவர் : மாலினி
நாள் : 1-Sep-18, 3:33 pm
0


மேலே