முதல்பூ - சுயவிவரம்

(Profile)தமிழ் பித்தன்
இயற்பெயர்:  முதல்பூ
இடம்:  வ.கீரனூர் பெரம்பலூர் மாவட
பிறந்த தேதி :  04-Oct-1988
பாலினம் :  ஆண்
சேர்ந்த நாள்:  16-Sep-2011
பார்த்தவர்கள்:  9706
புள்ளி:  6144

என்னைப் பற்றி...

muthalpoo @gmail .com
+971 55 399 1539 வாட்ஸாப்
+971567544394

முத்தங்கள் மூன்று..,
இதழ்கள் ஆறு..,
எச்சங்களோடு
முதல் முத்தம் கொடு.....


இவன் காலத்தை வெல்ல போகிறவன் ...
காதலை வெல்ல போகிறவன் ...

நட்பு என்னும் உலகத்தை
வென்றவன்...

நட்பு என்னும் பாசத்திற்கு
அடிமையானவன்.....

முதல்பூ.....

என் படைப்புகள்
முதல்பூ செய்திகள்
முதல்பூ - முதல்பூ அளித்த படைப்பை (public) பகிர்ந்துள்ளார்
07-Mar-2020 7:53 pm

தோழா... நித்திரையின் கனவில் வரும் இன்பம் துன்பம் எல்லாம்... நீ கண் விழித்தாள் காணாமல் போய்விடும்... உனக்கு ஏற்பட்ட காயங்களைநீ மறந்துவிடு... உன்னை காயப்படுத்தியவர்களை நீ மன்னித்துவிடு... இறந்த காலத்தை நினைத்து நிகழ்காலத்தில் வருந்தாதே...
நாளை நீ ரசிக்க எதிர்காலம் இல்லாமல் போய்விடும்... முட்கள் நிறைந்த செடியில்தான்... அழகிய ரோஜா
மலர்கிறது... உன்னை சுற்றி எல்லோரும் முட்களாக இருந்தாலும்...
நீ அழகிய ரோஜாவை போல் புன்னகையுடன் முன்னேறு... உலகமே உன்னை ரசிக்கும்... விடாமுயற்சியின் மறுஉருவம் நீ என்று... இந்த அழகிய நிகழ்காலத்தில் வாழ்ந்துவிடு...
எதிர்க்கலாம் நாளை
உன் காலடியில்.....

மேலும்

கண் விழித்தாள் - கண் விழித்தால் எதிர்க்கலாம் ? 07-Mar-2020 9:33 pm
முதல்பூ - படைப்பு (public) அளித்துள்ளார்
07-Mar-2020 7:53 pm

தோழா... நித்திரையின் கனவில் வரும் இன்பம் துன்பம் எல்லாம்... நீ கண் விழித்தாள் காணாமல் போய்விடும்... உனக்கு ஏற்பட்ட காயங்களைநீ மறந்துவிடு... உன்னை காயப்படுத்தியவர்களை நீ மன்னித்துவிடு... இறந்த காலத்தை நினைத்து நிகழ்காலத்தில் வருந்தாதே...
நாளை நீ ரசிக்க எதிர்காலம் இல்லாமல் போய்விடும்... முட்கள் நிறைந்த செடியில்தான்... அழகிய ரோஜா
மலர்கிறது... உன்னை சுற்றி எல்லோரும் முட்களாக இருந்தாலும்...
நீ அழகிய ரோஜாவை போல் புன்னகையுடன் முன்னேறு... உலகமே உன்னை ரசிக்கும்... விடாமுயற்சியின் மறுஉருவம் நீ என்று... இந்த அழகிய நிகழ்காலத்தில் வாழ்ந்துவிடு...
எதிர்க்கலாம் நாளை
உன் காலடியில்.....

மேலும்

கண் விழித்தாள் - கண் விழித்தால் எதிர்க்கலாம் ? 07-Mar-2020 9:33 pm
முதல்பூ - முதல்பூ அளித்த படைப்பில் (public) கருத்து அளித்துள்ளார்
02-Mar-2020 4:34 pm

என்னவளே...


விரும்பாமல் கரை ஒரே
இடத்தில இருந்தாலும்...

அலைகள்
ஒவ்வொரு முறையும்...

கரையை
தொட்டுவிட்டுதான் செல்கிறது...

நீ என்னை
வெறுத்து சென்றாலும்...

காலை மாலை உன் நிழலை
தொட்டுவிட்டுத்தான் செல்கிறேன்...

உனக்கு பிடிவாத குணம்
எனக்கு இளகியமனம்...

சேர்வது
கடினம்தான் என்றாலும்...உ

ன்னை சேர துடிக்குதடி
என் உள்ளம்...

கல்லுக்குள்ளும் ஈரம்
உண்டு என்பார்கள்...

உன் மனதுக்குள் நான்
ஒருநாள் வருவேனடி...

இன்று உன் நிழலை
தொட்டு செல்லும் நான்...

நாளை உன் கரம்
கோர்ப்பேனடி...

ஓவ்வொரு நாளும்
நம்பிக்கையுடன்...

நானும் காத்திருக்கிறேன்
உனக்காகவும்

மேலும்

நிச்சயம் தோழரே .வருகைக்கும் பதிவிற்கும் நன்றி தோழரே . 07-Mar-2020 7:32 pm
எளிய நடை... நடைமுறை சொற்கள்... நன்றாக இருக்கிறது... அருமை அருமை இன்னும் ஆழப்பதியுங்கள் கவிதையையும் காதலையையும்... 04-Mar-2020 8:17 am
முதல்பூ - முதல்பூ அளித்த படைப்பை (public) பகிர்ந்துள்ளார்
02-Mar-2020 4:34 pm

என்னவளே...


விரும்பாமல் கரை ஒரே
இடத்தில இருந்தாலும்...

அலைகள்
ஒவ்வொரு முறையும்...

கரையை
தொட்டுவிட்டுதான் செல்கிறது...

நீ என்னை
வெறுத்து சென்றாலும்...

காலை மாலை உன் நிழலை
தொட்டுவிட்டுத்தான் செல்கிறேன்...

உனக்கு பிடிவாத குணம்
எனக்கு இளகியமனம்...

சேர்வது
கடினம்தான் என்றாலும்...உ

ன்னை சேர துடிக்குதடி
என் உள்ளம்...

கல்லுக்குள்ளும் ஈரம்
உண்டு என்பார்கள்...

உன் மனதுக்குள் நான்
ஒருநாள் வருவேனடி...

இன்று உன் நிழலை
தொட்டு செல்லும் நான்...

நாளை உன் கரம்
கோர்ப்பேனடி...

ஓவ்வொரு நாளும்
நம்பிக்கையுடன்...

நானும் காத்திருக்கிறேன்
உனக்காகவும்

மேலும்

நிச்சயம் தோழரே .வருகைக்கும் பதிவிற்கும் நன்றி தோழரே . 07-Mar-2020 7:32 pm
எளிய நடை... நடைமுறை சொற்கள்... நன்றாக இருக்கிறது... அருமை அருமை இன்னும் ஆழப்பதியுங்கள் கவிதையையும் காதலையையும்... 04-Mar-2020 8:17 am
முதல்பூ - படைப்பு (public) அளித்துள்ளார்
02-Mar-2020 4:34 pm

என்னவளே...


விரும்பாமல் கரை ஒரே
இடத்தில இருந்தாலும்...

அலைகள்
ஒவ்வொரு முறையும்...

கரையை
தொட்டுவிட்டுதான் செல்கிறது...

நீ என்னை
வெறுத்து சென்றாலும்...

காலை மாலை உன் நிழலை
தொட்டுவிட்டுத்தான் செல்கிறேன்...

உனக்கு பிடிவாத குணம்
எனக்கு இளகியமனம்...

சேர்வது
கடினம்தான் என்றாலும்...உ

ன்னை சேர துடிக்குதடி
என் உள்ளம்...

கல்லுக்குள்ளும் ஈரம்
உண்டு என்பார்கள்...

உன் மனதுக்குள் நான்
ஒருநாள் வருவேனடி...

இன்று உன் நிழலை
தொட்டு செல்லும் நான்...

நாளை உன் கரம்
கோர்ப்பேனடி...

ஓவ்வொரு நாளும்
நம்பிக்கையுடன்...

நானும் காத்திருக்கிறேன்
உனக்காகவும்

மேலும்

நிச்சயம் தோழரே .வருகைக்கும் பதிவிற்கும் நன்றி தோழரே . 07-Mar-2020 7:32 pm
எளிய நடை... நடைமுறை சொற்கள்... நன்றாக இருக்கிறது... அருமை அருமை இன்னும் ஆழப்பதியுங்கள் கவிதையையும் காதலையையும்... 04-Mar-2020 8:17 am
முதல்பூ - முதல்பூ அளித்த படைப்பை (public) பகிர்ந்துள்ளார்
19-Feb-2020 8:35 pm

என்னவளே...


நீயும் நானும் பழகிய
நாட்களை மறந்து...

நீ எப்படி வாழ்கிறாய்
சொல்லிகொடடி...

கனல் நீராய் போனதோ
உயிர்கொண்ட நம் காதல்...

நீ கொடுத்த பரிசுகள்
எல்லாம் திரும்ப வாங்கிக்கொண்டாய்...

நீ வாங்கி கொள்ளாமல் சென்றது
இரண்டு மட்டும் தானடி...

நீ கொடுத்த முத்தமும்
உன் நினைவுகளும்...

உன் முத்தங்களை
நீ வாங்கி கொண்டாலும்...

உன் நினைவுகளை என்னிடமிருந்து
யாராலும் வாங்க முடியாதடி...

நீ கொடுத்த நினைவுகள்
எனக்கு மட்டும் சொந்தமானவை...

உன் நினைவில் நான் இல்லை
என்பது உண்மைதான்...

என் நினைவெல்லாம் நீதான்
என்பதும் உண்மை தானடி...

இன்றுவரை ஆண்டுகள்
சில கண

மேலும்

முதல்பூ - படைப்பு (public) அளித்துள்ளார்
19-Feb-2020 8:35 pm

என்னவளே...


நீயும் நானும் பழகிய
நாட்களை மறந்து...

நீ எப்படி வாழ்கிறாய்
சொல்லிகொடடி...

கனல் நீராய் போனதோ
உயிர்கொண்ட நம் காதல்...

நீ கொடுத்த பரிசுகள்
எல்லாம் திரும்ப வாங்கிக்கொண்டாய்...

நீ வாங்கி கொள்ளாமல் சென்றது
இரண்டு மட்டும் தானடி...

நீ கொடுத்த முத்தமும்
உன் நினைவுகளும்...

உன் முத்தங்களை
நீ வாங்கி கொண்டாலும்...

உன் நினைவுகளை என்னிடமிருந்து
யாராலும் வாங்க முடியாதடி...

நீ கொடுத்த நினைவுகள்
எனக்கு மட்டும் சொந்தமானவை...

உன் நினைவில் நான் இல்லை
என்பது உண்மைதான்...

என் நினைவெல்லாம் நீதான்
என்பதும் உண்மை தானடி...

இன்றுவரை ஆண்டுகள்
சில கண

மேலும்

முதல்பூ - முதல்பூ அளித்த படைப்பை (public) பகிர்ந்துள்ளார்
16-Feb-2020 8:34 pm

ப்ரியமானவளே...


சன்னலோர இருக்கையில்
நான் தலைசாய்த்தாலே...

நாம்
ஒன்றாக பயணித்த...

அந்த நினைவுகள்
என்னை தாலாட்டுதடி...

வண்ணம் பூசிய உன்
இதழ்களின் தூரிகையால்...

என் கன்னங்களில் நீ
ஓவியம் வரைந்திடடி...

குறைவான வரவு
அதிக செலவுபோல...

சில நிமிடங்களே நீ
என்னுடன் பேசி சென்றாலும்...

உன் நினைவுகளே எனக்குள்
அதிகமாக நாள் முழுவதும்...

உன் இதயத்தால்
என்னை சிறை எடுத்தவளே...

மணமாலை சூடி நான்
உன்னை சிறையெடுக்க...

நீ நாள் ஒன்று
சொல்லடி கண்ணே.....

மேலும்

முதல்பூ - படைப்பு (public) அளித்துள்ளார்
16-Feb-2020 8:34 pm

ப்ரியமானவளே...


சன்னலோர இருக்கையில்
நான் தலைசாய்த்தாலே...

நாம்
ஒன்றாக பயணித்த...

அந்த நினைவுகள்
என்னை தாலாட்டுதடி...

வண்ணம் பூசிய உன்
இதழ்களின் தூரிகையால்...

என் கன்னங்களில் நீ
ஓவியம் வரைந்திடடி...

குறைவான வரவு
அதிக செலவுபோல...

சில நிமிடங்களே நீ
என்னுடன் பேசி சென்றாலும்...

உன் நினைவுகளே எனக்குள்
அதிகமாக நாள் முழுவதும்...

உன் இதயத்தால்
என்னை சிறை எடுத்தவளே...

மணமாலை சூடி நான்
உன்னை சிறையெடுக்க...

நீ நாள் ஒன்று
சொல்லடி கண்ணே.....

மேலும்

முதல்பூ - முதல்பூ அளித்த படைப்பில் (public) கருத்து அளித்துள்ளார்
25-Jan-2020 4:59 pm

உயிரானவளே... உன்னை நினைக்கும் போதெல்லாம்... என் கண்களில் கண்ணீர் துளிகள்... நீ என்னை மறந்த பொழுதும்... என் உயிர் என்றும் உனக்காக காத்திருக்கும்...
பகலில் விண்மீன்களை தேடுகிறேன் விண்ணில்... இரவினில் கதிரவனை தேடுகிறேன்... நீ என்னை தூக்கி
எறிந்த பிறகும்... உன்னையே நினைக்கிறன் என் கரம் கோர்ப்பாய் என்று... உன் நினைவுகள் என்னில் இருக்கும்வரை... தனிமை என்னும் கவலைகள் இல்லை எனக்கு... என் வாழ்வில் நாளெல்லாம் பௌர்ணமியை பார்க்க துடிக்கிறேன்... நீ என்னுடன் இருக்கும் ஒவ்வொரு நாளும்... எனக்கு பௌர்ணமி தானடி காத்திருக்கிறேன் நான்.....

மேலும்

நன்றி அய்யா . 26-Jan-2020 4:23 pm
அழகிய வண்ண காதல் பறவைகள் ஓவியம் 26-Jan-2020 1:45 am
வருகைக்கும் பதிவிற்கும் நன்றி அய்யா . உங்கள் ஆதரவு என்றும் வேண்டும் அய்யா . 25-Jan-2020 5:14 pm
காதல் கவிதை படைப்புக்கு பாராட்டுக்கள் 25-Jan-2020 5:08 pm
முதல்பூ - முதல்பூ அளித்த படைப்பில் (public) கருத்து அளித்துள்ளார்
21-Jan-2020 8:28 pm

என்னுயிரே... மலைகளில் ஆயிரமாயிரம் பாறைகள் இருந்தாலும்... கோவிலில் சிலையாக மாறும் பாறை எது... குளத்தில் படியாகா மாறும் பாறை எது தெரிவதில்லை... தினம் பூத்து சிரிக்கும் மலர்களில்... மாலையாகும் மலர்கள் எது... பூஜைக்கு போகும் மலர்கள் எது தெரிவதில்லை... இந்த மனித வாழ்க்கை உன்னோடா... இல்லை நான் பிறந்த மண்ணோடா... எதுவும் தெரியாமலே நானும்
உன்னை தொடர்கிறேன்... நீ காத்திருக்க வைக்கிறாய் நான் காத்திருக்கிறேன்.....

மேலும்

வருகைக்கும் பதிவிற்கும்நன்றி அய்யா. 25-Jan-2020 4:37 pm
வாழ்வியல் இயற்கை தத்துவங்கள் படைப்புக்கு பாராட்டுக்கள் தொடரட்டும் தங்கள் இலக்கிய பயணம் 22-Jan-2020 2:53 pm
முதல்பூ - முதல்பூ அளித்த படைப்பில் (public) கருத்து அளித்துள்ளார்
18-Jan-2020 8:20 pm

என் அழகே... உன்னை சீண்டி பார்க்கும் என்னம் கூட எனக்கில்லை... உன் அனுமதி இல்லாமல்... என் சீண்டல்கள் உன்னை துன்புறுத்தினால்... என்
உள்ளம் தாங்காதடி... என் பெயரைக்கூட நீ அதிகமாக உச்சரிக்காதே... அதன் அதிர்வுகள் உன் இதயத்தை தாக்குவதைகூட... நான் எப்போதும் அனுமதிக்க மாட்டேன்... உன்னை மட்டுமல்ல... உன் நிழலையும் நான் நேசிப்பவனடி.....

மேலும்

உங்கள் ஆதரவுக்கு நன்றி அய்யா. வருகைக்கும் பதவிருக்கும் நன்றி அய்யா . 20-Jan-2020 8:15 pm
படைப்புக்கு பாராட்டுக்கள் தொடரட்டும் தங்கள் இலக்கிய பயணம் 20-Jan-2020 6:28 am
மேலும்...
கருத்துகள்

நண்பர்கள் (419)

முகவியரசன்

முகவியரசன்

திருநெல்வேலி
வாணிகுமார்

வாணிகுமார்

உடுமலைப்பேட்டை
முஹம்மது உதுமான்

முஹம்மது உதுமான்

திருநெல்வேலி
பாலா தமிழ் கடவுள்

பாலா தமிழ் கடவுள்

உங்களின் இதயத்தில்

இவர் பின்தொடர்பவர்கள் (420)

krishnan hari

krishnan hari

chennai
ஆய்க்குடியின் செல்வன்

ஆய்க்குடியின் செல்வன்

ஆய்க்குடி - தென்காசி
பாலமுதன் ஆ

பாலமுதன் ஆ

கொத்தமங்கலம(புதுக்கோட்டை

இவரை பின்தொடர்பவர்கள் (423)

தமிழ்மகன்

தமிழ்மகன்

தஞ்சாவூர்
user photo

SADHALAKSHM I

chennai

என் படங்கள் (6)

Individual Status Image Individual Status Image Individual Status Image Individual Status Image Individual Status Image Individual Status Image
மேலே