முதல்பூ - சுயவிவரம்

(Profile)தமிழ் பித்தன்
இயற்பெயர்:  முதல்பூ
இடம்:  வ.கீரனூர் பெரம்பலூர் மாவட
பிறந்த தேதி :  04-Oct-1988
பாலினம் :  ஆண்
சேர்ந்த நாள்:  16-Sep-2011
பார்த்தவர்கள்:  10231
புள்ளி:  6217

என்னைப் பற்றி...

muthalpoo @gmail .com
+971 55 399 1539 வாட்ஸாப்
+971567544394

முத்தங்கள் மூன்று..,
இதழ்கள் ஆறு..,
எச்சங்களோடு
முதல் முத்தம் கொடு.....


இவன் காலத்தை வெல்ல போகிறவன் ...
காதலை வெல்ல போகிறவன் ...

நட்பு என்னும் உலகத்தை
வென்றவன்...

நட்பு என்னும் பாசத்திற்கு
அடிமையானவன்.....

முதல்பூ.....

என் படைப்புகள்
முதல்பூ செய்திகள்
முதல்பூ - முதல்பூ அளித்த படைப்பை (public) பகிர்ந்துள்ளார்
19-Sep-2020 9:17 pm

ப்ரியமானவளே...


நான் தொட்டுவிடும் தூரத்தில்
நீ இல்லைதான்...

தினம் தொட்டு
பேசுகிறேன் நினைவில்...

தினம் தொட்டு அனைத்து
மடிசாய்ந்து உறங்குகிறேன்...

என் கனவில்...

கண்ணுக்கு தெரியாமலும் கைகளுக்கு
சிக்காமலும் இருக்கும் காற்று...

இந்து நிமிடம் இல்லை என்றால்
ஜீவன் பிரிந்துவிடும்...

கண்களுக்கு
தெரியாத தூரத்திலும்...

கைகளுக்கு எட்டாத தொலைவிலும்
நீ இருந்தாலும்...

இந்து நிமிடம் உன் நினைவு
என்னில் இல்லை என்றால்...

நான்
உயிரற்ற ஜீவன்தான்...

உன்
நினைவில் வாழ்கிறேன்...

நேரில் உன்னை
சந்திக்க காத்திருக்கும்...

அந்த இனிய
நாட்களுக்காக காத்திருக்க

மேலும்

முதல்பூ - படைப்பு (public) அளித்துள்ளார்
19-Sep-2020 9:17 pm

ப்ரியமானவளே...


நான் தொட்டுவிடும் தூரத்தில்
நீ இல்லைதான்...

தினம் தொட்டு
பேசுகிறேன் நினைவில்...

தினம் தொட்டு அனைத்து
மடிசாய்ந்து உறங்குகிறேன்...

என் கனவில்...

கண்ணுக்கு தெரியாமலும் கைகளுக்கு
சிக்காமலும் இருக்கும் காற்று...

இந்து நிமிடம் இல்லை என்றால்
ஜீவன் பிரிந்துவிடும்...

கண்களுக்கு
தெரியாத தூரத்திலும்...

கைகளுக்கு எட்டாத தொலைவிலும்
நீ இருந்தாலும்...

இந்து நிமிடம் உன் நினைவு
என்னில் இல்லை என்றால்...

நான்
உயிரற்ற ஜீவன்தான்...

உன்
நினைவில் வாழ்கிறேன்...

நேரில் உன்னை
சந்திக்க காத்திருக்கும்...

அந்த இனிய
நாட்களுக்காக காத்திருக்க

மேலும்

முதல்பூ - முதல்பூ அளித்த படைப்பை (public) பகிர்ந்துள்ளார்
16-Sep-2020 5:52 pm

அன்பே...


முதல் உலக போர்
இரண்டாம் உலக போர்...

ஆரம்பம் முடிவு பலரும்
அறிந்திருப்பார்கள் என்னை போலவே...

மூன்றாம் உலக போர்
எப்போது யார் யாருக்கு நடந்தது...

யாருக்கு தெரியும்
என்னை தவிர...

நீ எனக்கு கொடுத்த
முதல் முத்தம்...

எனக்குள் நடத்தியது
ஆயிரம் யுத்தம்...

நான் மண்ணில்
வாழும் காலத்தில்...

நடந்த
மாபெரும் யுத்தம்...

என்னுள் மூன்றாம் உலகபோர்
தொடங்கியவள் நீ...

அதில்
பாதிக்க பட்டவன் நான்...

கத்தியின்றி ரத்தமின்றி
அனு ஆயுதமின்றி...

இதழ்கள் கொண்டு
உமிழ்நீரால் தாக்கியவள் நீ...

மீண்டும் நடக்க
வேண்டும் ஓர் யுத்தம்...

நான்காம்

மேலும்

முதல்பூ - படைப்பு (public) அளித்துள்ளார்
16-Sep-2020 5:52 pm

அன்பே...


முதல் உலக போர்
இரண்டாம் உலக போர்...

ஆரம்பம் முடிவு பலரும்
அறிந்திருப்பார்கள் என்னை போலவே...

மூன்றாம் உலக போர்
எப்போது யார் யாருக்கு நடந்தது...

யாருக்கு தெரியும்
என்னை தவிர...

நீ எனக்கு கொடுத்த
முதல் முத்தம்...

எனக்குள் நடத்தியது
ஆயிரம் யுத்தம்...

நான் மண்ணில்
வாழும் காலத்தில்...

நடந்த
மாபெரும் யுத்தம்...

என்னுள் மூன்றாம் உலகபோர்
தொடங்கியவள் நீ...

அதில்
பாதிக்க பட்டவன் நான்...

கத்தியின்றி ரத்தமின்றி
அனு ஆயுதமின்றி...

இதழ்கள் கொண்டு
உமிழ்நீரால் தாக்கியவள் நீ...

மீண்டும் நடக்க
வேண்டும் ஓர் யுத்தம்...

நான்காம்

மேலும்

முதல்பூ - முதல்பூ அளித்த படைப்பை (public) பகிர்ந்துள்ளார்
15-Sep-2020 6:34 pm

உயிரே... முயற்சி இருந்தால் முடியாது ஏதும்
இல்லை உலகில் என்கிறார்கள்... தோல்விகள் மட்டுமே இன்றுவரை... உன்னை மறக்கும் முயற்சிக்கு... விலகி சென்ற உன்னை விரட்டிவர மனமில்லை எனக்கு... விரட்டிவிட நினைக்கிறன் உன் நினைவுகளை... அன்பை கொடுத்தவள் திரும்பி வாங்கி கொள்ளாமல் ஏனடி சென்றாய்... என் உயிரை கொஞ்ச கொஞ்சமாக எடுத்து செல்லவா... எவ்வளவு அழுதாலும் நீ கொடுத்த வலிகள் மட்டும்... குறையவே இல்லை என் இதயத்தில்.....

மேலும்

முதல்பூ - படைப்பு (public) அளித்துள்ளார்
15-Sep-2020 6:34 pm

உயிரே... முயற்சி இருந்தால் முடியாது ஏதும்
இல்லை உலகில் என்கிறார்கள்... தோல்விகள் மட்டுமே இன்றுவரை... உன்னை மறக்கும் முயற்சிக்கு... விலகி சென்ற உன்னை விரட்டிவர மனமில்லை எனக்கு... விரட்டிவிட நினைக்கிறன் உன் நினைவுகளை... அன்பை கொடுத்தவள் திரும்பி வாங்கி கொள்ளாமல் ஏனடி சென்றாய்... என் உயிரை கொஞ்ச கொஞ்சமாக எடுத்து செல்லவா... எவ்வளவு அழுதாலும் நீ கொடுத்த வலிகள் மட்டும்... குறையவே இல்லை என் இதயத்தில்.....

மேலும்

முதல்பூ - முதல்பூ அளித்த படைப்பை (public) பகிர்ந்துள்ளார்
14-Sep-2020 6:06 pm

என்னவளே... நான் அழுத போது என் கண்ணீர் துடைத்து ஆறுதல் சொன்னாய்... என் கரம் கோர்த்து உன் காதலை சொன்னாய்... உன் மடிசாய்ந்தேன் தாலாட்டு பாடினாய்... காலமெல்லாம் என் விழிகளை கலங்க விடமாட்டேன் என்றாய்... இன்று என் கண்களை குளமாக்கி விட்டாய்... அன்று என் கண்ணீரை துடைத்து ஆறுதல் சொன்னவள் நீதான்... இன்று காலமெல்லாம் என்னை... கண்ணீர் சிந்த வைத்தவளும் நீதான்...
இன்றுவரை என் கன்னங்களை... உப்பு நீர் தழுவித்தான் செல்கிறது... உன்னை நினைத்து.....

மேலும்

முதல்பூ - படைப்பு (public) அளித்துள்ளார்
14-Sep-2020 6:06 pm

என்னவளே... நான் அழுத போது என் கண்ணீர் துடைத்து ஆறுதல் சொன்னாய்... என் கரம் கோர்த்து உன் காதலை சொன்னாய்... உன் மடிசாய்ந்தேன் தாலாட்டு பாடினாய்... காலமெல்லாம் என் விழிகளை கலங்க விடமாட்டேன் என்றாய்... இன்று என் கண்களை குளமாக்கி விட்டாய்... அன்று என் கண்ணீரை துடைத்து ஆறுதல் சொன்னவள் நீதான்... இன்று காலமெல்லாம் என்னை... கண்ணீர் சிந்த வைத்தவளும் நீதான்...
இன்றுவரை என் கன்னங்களை... உப்பு நீர் தழுவித்தான் செல்கிறது... உன்னை நினைத்து.....

மேலும்

முதல்பூ - முதல்பூ அளித்த படைப்பில் (public) கருத்து அளித்துள்ளார்
30-Jul-2020 4:25 pm

அன்பு மகனே...

உன் பால்பற்களால் நீ தினம்
கடித்து வைக்கும் தக்காளிபழம்... நம் வீட்டு சமையல் அறையில்...
ரசமாகவும் சாம்பாராகவும் தினம் கொதிக்கிறது... உன் அன்னையும் தாத்தா பாட்டியும்... உன் எச்சில் ருசியை ருசிக்கிறார்கள்... தினம் சுவையான சமையல் என்று... உன் பால்பற்களால் கடிபட முடியாத தந்தை நான்... இனிப்பு டப்பாவில் கூட எனக்கு பிடித்த இனிப்புகளையே... நீயும் தேடி தேடி
ருசிக்கிறாயாம் என் செல்லமே... இரண்டு பற்கள் நான்காகி எட்டாகி நிற்கிறது... உன் பால்பற்களால் உன் தந்தை கன்னத்தை எப்போது பதம்பார்ப்பாய்... எனக்கு
பப்பாளி பிடிப்பதில்லை... நேற்று நீயும் பப்பாளி ருசிக்கவில்லை... தன்னை மறந்து நீ தூங்கும

மேலும்

நிச்சயம் தோழரே . மிக்க நன்றி தோழரே. 08-Aug-2020 4:31 pm
உன் பால்பற்களால் கொறித்து வைக்கும் தக்காளிபழம்... நம் வீட்டு சமையல் அறையில்... ரசமாகவும் சாம்பாராகவும் கொதிக்கிறது தினம் ,,,.. சுவையான சமையல் என்று உந்தன் எச்சில் ருசியை தினம் அமிர்தமென ருசிக்கிறார்கள் ,,, உன் அன்னையும் தாத்தா பாட்டியும் ,,,,! இப்படி மாற்றம் செய்தால் இன்னும் ருசியாகும் தங்கள் மழலை கவிதை ,,,,, அயல்தேசத்தில் வசிக்கும் தகப்பன்களுக்கு உரித்தான பிரிவின் ஏக்கம் வரிகளில் ,,,,, விரைந்து பால்பற்களால் கடிபட வாழ்த்துக்கள் சகோ ,,,! 05-Aug-2020 9:59 am
முதல்பூ - முதல்பூ அளித்த படைப்பில் (public) கருத்து அளித்துள்ளார்
15-Jul-2020 4:47 pm

நினைவானவளே... நல்லவை தீயவையென பிரித்து
பார்க்க தெரிந்தும்... எல்லாவற்றிக்கும் ஆசைப்படும் மழலையை போல ஆசைப்பட்டேன்... ஆசைக்கும் எல்லையுண்டு என்பதை மறந்தேன்... அதனால்தான் என்னவோ... எல்லையில்லா கண்ணீருக்கு சொந்தமானேன்...
என் கண்ணீருக்கு சிலர் காரணமாக இருந்தாலும்... யாருடைய கண்ணீருக்கும் இன்றுவரை நான் காரணமில்லை... இதயத்தின் வலி கண்களில் கண்ணீராக...
இதயவலியை நான் யாருக்கும்
கொடுத்ததில்லை... அதுதான் என் சந்தோசம்... வலிகளை உணர்ந்த நான் யாருக்கும்
வலிகளை கொடுத்ததில்லை.....

மேலும்

வருகைக்கும் பதிவிற்கும் நன்றி நட்பே . 16-Jul-2020 4:28 pm
அருமை. 👌👌👌👌👌 16-Jul-2020 3:56 pm
முதல்பூ அளித்த படைப்பில் (public) Nishazam மற்றும் 1 உறுப்பினர் கருத்து அளித்துள்ளனர்
14-Jul-2020 4:14 pm

அன்பு மகனே...

முல்லை மலராய் நீ பிறந்த சில மாதங்களில்... உன் அன்னை உனக்கு பால்சோறு ஊட்டினாள்... உன் குட்டி வயிறு நிறைந்ததா என் மகனே...
நீ முதல் அகவை கடந்ததும்... இன்று நீயாக
அள்ளி உண்ணுகிறாய்...முகத்தில் அளவில்லா
புன்னகையுடன்... இன்றுதான் உன் குட்டி வயிறு நிரம்பியதாக உணர்கிறேன்... வலது கையால்தான் எடுத்து
உன்ன வேண்டுமென்று... உனக்கு சொல்லி கொடுத்தது யார்... நீ மிச்சம் வைத்த பருக்கைகளை நான் எடுத்து உண்ணும்போது... சில பருக்கையிலே என் வயிறும் மனமும் நிறைந்ததடா... உனக்கு நானும் எனக்கு நீயும் ஊட்டிவிட வேண்டும் நாளை... என் அன்பு மகனே.....

மேலும்

மிக்க நன்றி தோழரே . உங்கள் ஆதரவு என்றும் வேண்டும் , வருகைக்கும் பதிவிற்கும் நன்றி நட்பே 15-Jul-2020 4:29 pm
வருகைக்கும் பதிவிற்கும் நன்றி நட்பே 15-Jul-2020 4:27 pm
அற்புதம்! அற்புதம்!! தோழரே, உங்களின் வார்த்தை படைப்பு மிக அழகு என்றால், மறறொருபுரம் உங்களின் வாழ்க்கை படைப்பு (குழந்தையின் புகைப்படம்) அத்தனை அழகு, வாழ்த்துக்கள் இரு படைப்பிற்கும். 15-Jul-2020 3:48 pm
Solla வார்த்தைகள் இல்லை மிக மிக அருமை....uyirana வரிகள் ஒவ்வொன்றும்....நம் மகனுக்கு... 14-Jul-2020 8:38 pm
முதல்பூ - முதல்பூ அளித்த படைப்பில் (public) கருத்து அளித்துள்ளார்
12-Jul-2020 4:42 pm

என்னவளே... கோடை மழையில் குடையின்றி நனைந்தோம்... நீயும் நானும்
கைகள் நீட்டி சந்தோசமாக... இன்று அடைமழையில் குடை இருந்தும் நனைகிறது... என் விழிகள் சிந்தும் கண்ணீரில் என் இதயம்... என் கண்ணீரை மறைக்கவே சில நேரங்களில்... தூறல் போடும் மழைமேகம்... இயற்க்கை எனக்கு கொடுத்த வரம் மழைத்துளிகள்... நீ எனக்கு கொடுத்த ஆறாத ரணம் கண்ணீர் துளிகள்.....

மேலும்

வருகைக்கும் பதிவிற்கும் நன்றி நட்பே 15-Jul-2020 4:22 pm
காதல் வரிகள் ஒவ்வொன்றும் வலிகள் 14-Jul-2020 8:43 pm
மேலும்...
கருத்துகள்

நண்பர்கள் (422)

Deepan

Deepan

சென்னை
user photo

வீரா

சேலம்
முகவியரசன்

முகவியரசன்

திருநெல்வேலி
வாணிகுமார்

வாணிகுமார்

உடுமலைப்பேட்டை

இவர் பின்தொடர்பவர்கள் (423)

krishnan hari

krishnan hari

chennai
ஆய்க்குடியின் செல்வன்

ஆய்க்குடியின் செல்வன்

ஆய்க்குடி - தென்காசி
பாலமுதன் ஆ

பாலமுதன் ஆ

கொத்தமங்கலம(புதுக்கோட்டை

இவரை பின்தொடர்பவர்கள் (426)

தமிழ்மகன்

தமிழ்மகன்

தஞ்சாவூர்
user photo

SADHALAKSHM I

chennai

என் படங்கள் (6)

Individual Status Image Individual Status Image Individual Status Image Individual Status Image Individual Status Image Individual Status Image

பிரபலமான எண்ணங்கள்

மேலே