முதல்பூ - சுயவிவரம்

(Profile)தமிழ் பித்தன்
இயற்பெயர்:  முதல்பூ
இடம்:  வ.கீரனூர் பெரம்பலூர் மாவட
பிறந்த தேதி :  04-Oct-1987
பாலினம் :  ஆண்
சேர்ந்த நாள்:  16-Sep-2011
பார்த்தவர்கள்:  8470
புள்ளி:  6026

என்னைப் பற்றி...

muthalpoo @gmail .com
00971 55 399 15 39
0091 7845 7521 85

முத்தங்கள் மூன்று..,
இதழ்கள் ஆறு..,
எச்சங்களோடு
முதல் முத்தம் கொடு.....


இவன் காலத்தை வெல்ல போகிறவன் ...
காதலை வெல்ல போகிறவன் ...

நட்பு என்னும் உலகத்தை
வென்றவன்...

நட்பு என்னும் பாசத்திற்கு
அடிமையானவன்.....

முதல்பூ.....

என் படைப்புகள்
முதல்பூ செய்திகள்
முதல்பூ - முதல்பூ அளித்த படைப்பை (public) பகிர்ந்துள்ளார்
11-Jun-2019 8:06 pm

உயிரானவளே...

இரு உடல் ஒரு உள்ளம்
நாம் கொண்ட காதல் அன்று...

ஆயிரம் கனவுகளோடு
என் நெஞ்சம் உலா வந்தது...

நம் வாழ்க்கையை
இன்பமாக நினைத்து...

நீ கொடுத்த முத்தத்தில்
என் இதழ்கள் சிவந்தது அன்று...

உன் ரத்த சொந்தத்தால்
என் உடல் சிவந்தது இன்று...

என் மேனியின்
காயங்கள் ஆறிவிடும்...

நீ கொடுத்து சென்ற என்
உள்ளத்தின் காயங்கள்...

மண்ணில் நான் மரிக்கும்வரை
ஆறாதடி கண்ணே.....

மேலும்

முதல்பூ - படைப்பு (public) அளித்துள்ளார்
11-Jun-2019 8:06 pm

உயிரானவளே...

இரு உடல் ஒரு உள்ளம்
நாம் கொண்ட காதல் அன்று...

ஆயிரம் கனவுகளோடு
என் நெஞ்சம் உலா வந்தது...

நம் வாழ்க்கையை
இன்பமாக நினைத்து...

நீ கொடுத்த முத்தத்தில்
என் இதழ்கள் சிவந்தது அன்று...

உன் ரத்த சொந்தத்தால்
என் உடல் சிவந்தது இன்று...

என் மேனியின்
காயங்கள் ஆறிவிடும்...

நீ கொடுத்து சென்ற என்
உள்ளத்தின் காயங்கள்...

மண்ணில் நான் மரிக்கும்வரை
ஆறாதடி கண்ணே.....

மேலும்

முதல்பூ - முதல்பூ அளித்த படைப்பை (public) பகிர்ந்துள்ளார்
10-Jun-2019 8:39 pm

என்னுயிரே...

உன்னை காணாமல்
நான் துடிப்பதும்...

உனக்காகக்
நான் ஏங்குவதும்...

உனக்கு நான்
பித்தனாக தெரியலாம்...

அதுவும்
எனக்கு சுகம்தாண்டி...

வலிக்குமென தெரிந்தும் எனக்கு
வேதனைகள் பல தருகிறாய் நீ...

நானும் நடிக்கிறேன்
வலிகள் இல்லை என்று...

நீ கேட்க்கும் போதெல்லாம்
புன்னகையுடனே நானும்.....

மேலும்

முதல்பூ - படைப்பு (public) அளித்துள்ளார்
10-Jun-2019 8:39 pm

என்னுயிரே...

உன்னை காணாமல்
நான் துடிப்பதும்...

உனக்காகக்
நான் ஏங்குவதும்...

உனக்கு நான்
பித்தனாக தெரியலாம்...

அதுவும்
எனக்கு சுகம்தாண்டி...

வலிக்குமென தெரிந்தும் எனக்கு
வேதனைகள் பல தருகிறாய் நீ...

நானும் நடிக்கிறேன்
வலிகள் இல்லை என்று...

நீ கேட்க்கும் போதெல்லாம்
புன்னகையுடனே நானும்.....

மேலும்

முதல்பூ - முதல்பூ அளித்த படைப்பை (public) பகிர்ந்துள்ளார்
08-Jun-2019 8:28 pm

என்னுயிரே...

இன்பங்களை காணாத
என் வாழ்வில்...

உன்னை கண்டபின்
மனதுக்குள் ஒரு சந்தோசம்...

காதலை உன்னிடம்
சொல்லிவிட துடிக்கிறேன்...

உன் விழிகளை
நான் பார்த்து...

தினம் நீ செல்லும் பாதையில்
நான் காத்திருக்கிறேன்...

நீ என்
மனைவியாக மட்டும் அல்ல...

எனக்கு இன்னொரு
தாயாக நீ வேண்டும்...

சொல்லிவிடுவேன் என் காதலை
உன்னிடம் நான் நாளை.....

மேலும்

முதல்பூ - படைப்பு (public) அளித்துள்ளார்
08-Jun-2019 8:28 pm

என்னுயிரே...

இன்பங்களை காணாத
என் வாழ்வில்...

உன்னை கண்டபின்
மனதுக்குள் ஒரு சந்தோசம்...

காதலை உன்னிடம்
சொல்லிவிட துடிக்கிறேன்...

உன் விழிகளை
நான் பார்த்து...

தினம் நீ செல்லும் பாதையில்
நான் காத்திருக்கிறேன்...

நீ என்
மனைவியாக மட்டும் அல்ல...

எனக்கு இன்னொரு
தாயாக நீ வேண்டும்...

சொல்லிவிடுவேன் என் காதலை
உன்னிடம் நான் நாளை.....

மேலும்

முதல்பூ - முதல்பூ அளித்த படைப்பில் (public) கருத்து அளித்துள்ளார்
01-Jun-2019 8:12 pm

என்னுயிரே...

உனக்காக யாரும்
இல்லையென வருந்தாதே...

உனக்காக நான் எப்போதும்
இருப்பேன் என்றாய்...

உனக்காக
நானும் வாழ்கிறேன்...

ஒருநாள் அழுதுவிட்டு நீ
காற்றோடு கலந்துவிட்டாய்...

நான் தினம் தினம்
அழுகிறேன் உன் நினைவில்...

உன் நினைவுகள்
பெருக்கெடுக்கும் போதெல்லாம்...

வாய்விட்டு
கதறிஅழ நினைக்கிறேன்... முடியவில்லை பிறர் பார்த்துவிட்டால்...

மனதுக்குள் அழுகிறேன்
நானும்யாருக்கும் தெரியாமலே...

காற்றில் கலந்த உன் சுவாச
காற்று இருக்கும்வரை...

நானும் மண்ணில்
இருப்பேன் உன் நினைவில்.....

மேலும்

அய்யாவின் ஆசிகள் எப்போதும் வேண்டும் அய்யா. 08-Jun-2019 8:10 pm
காதல் வாழ்வியல் தத்துவங்கள் புதுமைப் படைப்பு பாராட்டுக்கள் 05-Jun-2019 3:06 pm
முதல்பூ - முதல்பூ அளித்த படைப்பில் (public) கருத்து அளித்துள்ளார்
04-Jun-2019 8:08 pm

உயிரானவளே...

அந்தி சாயும் வேலை
கார்மேகத்தை பார்த்து கொண்டே...

என்னிடம் பலமுறை
கேட்டு இருக்கிறாய்...

மேகம் எப்போ
மழையாக பொழியும்...

நாம் சேர்ந்து
நனைய ஆசை என்றாய்...

நீ சொன்ன போதெல்லாம்
மழை பொழியவில்லை...

நீ என்னை பிரிந்த
நாள் முதல்...

இப்போதெல்லாம் தினம் தினம்
பலமுறை மழையாக பொழிகிறது...

என் விழிகளில்
கண்ணீர் மழை...

என்
உயிரானவளே நீ வா...

என் கண்ணீர் மழையில்
ஆனந்தமாக நீ நனைந்து செல்.....

மேலும்

அய்யாவின் ஆசிர்வாதம் எப்போதும் வேண்டும் அய்யா. நன்றி அய்யா. 08-Jun-2019 8:08 pm
காதல் கண்ணீர் மழை புது யுகம் கண்ட காதல் இலக்கியம் படைப்புக்கு பாராட்டுக்குள் தொடரட்டும் 05-Jun-2019 3:08 pm
முதல்பூ - முதல்பூ அளித்த படைப்பை (public) பகிர்ந்துள்ளார்
04-Jun-2019 8:08 pm

உயிரானவளே...

அந்தி சாயும் வேலை
கார்மேகத்தை பார்த்து கொண்டே...

என்னிடம் பலமுறை
கேட்டு இருக்கிறாய்...

மேகம் எப்போ
மழையாக பொழியும்...

நாம் சேர்ந்து
நனைய ஆசை என்றாய்...

நீ சொன்ன போதெல்லாம்
மழை பொழியவில்லை...

நீ என்னை பிரிந்த
நாள் முதல்...

இப்போதெல்லாம் தினம் தினம்
பலமுறை மழையாக பொழிகிறது...

என் விழிகளில்
கண்ணீர் மழை...

என்
உயிரானவளே நீ வா...

என் கண்ணீர் மழையில்
ஆனந்தமாக நீ நனைந்து செல்.....

மேலும்

அய்யாவின் ஆசிர்வாதம் எப்போதும் வேண்டும் அய்யா. நன்றி அய்யா. 08-Jun-2019 8:08 pm
காதல் கண்ணீர் மழை புது யுகம் கண்ட காதல் இலக்கியம் படைப்புக்கு பாராட்டுக்குள் தொடரட்டும் 05-Jun-2019 3:08 pm
முதல்பூ - படைப்பு (public) அளித்துள்ளார்
04-Jun-2019 8:08 pm

உயிரானவளே...

அந்தி சாயும் வேலை
கார்மேகத்தை பார்த்து கொண்டே...

என்னிடம் பலமுறை
கேட்டு இருக்கிறாய்...

மேகம் எப்போ
மழையாக பொழியும்...

நாம் சேர்ந்து
நனைய ஆசை என்றாய்...

நீ சொன்ன போதெல்லாம்
மழை பொழியவில்லை...

நீ என்னை பிரிந்த
நாள் முதல்...

இப்போதெல்லாம் தினம் தினம்
பலமுறை மழையாக பொழிகிறது...

என் விழிகளில்
கண்ணீர் மழை...

என்
உயிரானவளே நீ வா...

என் கண்ணீர் மழையில்
ஆனந்தமாக நீ நனைந்து செல்.....

மேலும்

அய்யாவின் ஆசிர்வாதம் எப்போதும் வேண்டும் அய்யா. நன்றி அய்யா. 08-Jun-2019 8:08 pm
காதல் கண்ணீர் மழை புது யுகம் கண்ட காதல் இலக்கியம் படைப்புக்கு பாராட்டுக்குள் தொடரட்டும் 05-Jun-2019 3:08 pm
முதல்பூ - முதல்பூ அளித்த படைப்பில் (public) கருத்து அளித்துள்ளார்
13-May-2019 8:30 pm

என்னுயிரே...

என் சின்ன சின்ன
ஆசைகளை எல்லாம்...

தயங்காமல் சொல்
என்கிறாய் உன்னிடமே...

உன் கரம் பிடித்துவிட்டாலே
ஆசைகள் எல்லாம் நிறைவேறுமடி...

கண்ணே மார்கழி இரவில்
அந்த நிலவின் ஒளியில்...

நீண்ட நேரம்
உன்னுடன் உறங்கவேண்டும்...

உன்னை நெஞ்சில்
சுமந்துகொண்டு...

உன் இதழ்களை
ருசித்து கொண்டு...

உன் விண்மீன் விழியில் நான்
தினம் என்னை காணவேண்டும்...

உன் கணவனாக.....

மேலும்

வருகைக்கும் பதிவிற்கும் நன்றி தோழமையே... 14-May-2019 7:46 pm
வருகைக்கும் பதிவிற்கும் நன்றி தோழமையே... 14-May-2019 7:46 pm
அழகிய படைப்பு 14-May-2019 4:59 pm
அருமை 14-May-2019 4:51 pm
முதல்பூ - முதல்பூ அளித்த படைப்பில் (public) கருத்து அளித்துள்ளார்
06-May-2019 7:29 pm

மொட்டுக்கள்...

பூக்கள் தோட்டத்தில்
பறிக்க பட்டது...

அன்று தண்டனையும்
வன்மையாக இருந்தது மன்னர் ஆட்சி...

இன்று சாலையோரம் எளிதாக
பறித்து கசக்கி எறிகின்றனர்...

பூக்களை மட்டுமா
பறிக்கின்றனர்...

இன்று மொட்டுக்களையும்
கசக்கி எறிகின்றனர்...

இது
மக்கள் ஆட்சியாம்...தண்டனைகள்
வேண்டும் கடுமையாக...

குற்றங்கள்
குறையும் படிப்படியாக...

கண்ணெதிரே நடந்தாலும்
கண்டுகொள்ளாமல் செல்கிறது...

சுயநலமிக்க மக்கள் ஆட்சி
மனித இனம்.....

மேலும்

உண்மைதான் அய்யா.கடுமையான தண்டனைகள் குற்றங்களை குறைக்கும். தண்டனைகள் panam pathavi paarkkaamal kodukkapada vendum. nanri அய்யா. 07-May-2019 8:03 pm
பூடகமாகச் சிறப்பாகச் சொல்லியிருக்கிறீர்கள் . ஆம் தண்டனை கடுமையாக்கப்பட வேண்டும் . 06-May-2019 8:53 pm
மேலும்...
கருத்துகள்

நண்பர்கள் (416)

பாலா தமிழ் கடவுள்

பாலா தமிழ் கடவுள்

உங்களின் இதயத்தில்
அஷ்றப் அலி

அஷ்றப் அலி

சம்மாந்துறை , இலங்கை
கல்லறை செல்வன்

கல்லறை செல்வன்

சிதம்பரம்
செந்தமிழ் பிரியன் பிரசாந்த்

செந்தமிழ் பிரியன் பிரசாந்த்

வந்தவாசி [தமிழ்நாடு ]

இவர் பின்தொடர்பவர்கள் (417)

krishnan hari

krishnan hari

chennai
ஆய்க்குடியின் செல்வன்

ஆய்க்குடியின் செல்வன்

ஆய்க்குடி - தென்காசி
பாலமுதன் ஆ

பாலமுதன் ஆ

கொத்தமங்கலம(புதுக்கோட்டை

இவரை பின்தொடர்பவர்கள் (420)

தமிழ்மகன்

தமிழ்மகன்

தஞ்சாவூர்
user photo

SADHALAKSHM I

chennai

என் படங்கள் (6)

Individual Status Image Individual Status Image Individual Status Image Individual Status Image Individual Status Image Individual Status Image
மேலே