கவிதை சேர்ப்பது எப்படி ?

இந்த தளத்தில் எனது கவிதை படைப்பு ஒன்றை என்னால் பதிவிட முடியவில்லை. இதற்கு முன் இத்தளத்தில் கவிதை சேர்த்தவர்கள் யாரேனும் இருந்தால் தயவு செய்து பதில் கூறவும்.
நன்றிகேட்டவர் :
நாள் : 29-Mar-23, 5:10 pm
0


மேலே