கவிதை சேர்க்க கேள்வி பதில்கள்

(கவிதை சேர்க்க Questions and Answers)


கவிதை சேர்க்க கேள்விகள்


கேள்விபதில்கள்சமர்ப்பித்தது
கவிதை சேர்ப்பது எப்படி ?
 கவிதை சேர்க்க
2
29-Mar-23
படைப்பு
 கவிதை சேர்க்க
0
25-Mar-23
கவிதைகள் படைப்பை சமர்பிக்க முடிவதில்லை
 கவிதை சேர்க்க ,   பதிவு செய்தல்
0
12-Mar-23
ஐந்திணை ஐந்நூறு நூலிற்கு 500 நூலாசிரியர்கள் இணைந்து விட்டார்களா?
 கவிதை சேர்க்க
3 செ.பா.சிவராசன்
10-Feb-23
போட்டியில் பதிவை சமர்ப்பிப்பது எப்படி?
 கவிதை சேர்க்க
0 முத்துப்பேச்சி சூர்யா
20-May-21
கவிதை
 கவிதை சேர்க்க
2 ஜோதிமோகன்
03-May-21
விளக்கம் தர வேண்டும்
 கவிதை சேர்க்க
1 Ganapathi Gthi
30-Apr-21
படைப்பு அனுப்ப
 கவிதை சேர்க்க
5 Kamal Yazhi
20-Jan-21
எழுத்துகாம் நிர்வாக கவனத்துக்கு
 கவிதை சேர்க்க
3 M Kailas
09-Jul-20
கவிதை எழுதி சேர்ப்பது எப்படி
 கவிதை சேர்க்க
1 Maathangi
08-Jan-20
இலக்கண சந்தேகம் தோறும் பிறப்புகள் யாவும்
 கவிதை சேர்க்க ,   லாகின் ,   பதிவு செய்தல் ,   அறிவியல்
2 விக்னேஷ்
09-Mar-19
எப்படி புது கவிதை சேர்ப்பது என் லாகின் மூலமாக என்பதை கூறயும்
 கவிதை சேர்க்க
2 பிரபாவதி
13-Oct-18
கவிதை பதிவிடுவது தொடர்பானது
 கவிதை சேர்க்க
1 குமாரகுலசிங்கம் குயின்சன்
30-Jul-18
உங்கள் கவிதைகள் ஆன்றாயிடு செயலியில் இடம் பெற ஆசையா ?
 கவிதை சேர்க்க
7 ஹாஜா
14-Jul-18
ஏன்
 கவிதை சேர்க்க
1 எட்வின்
24-Apr-18
கவிதை சமர்ப்பித்தல்
 கவிதை சேர்க்க
2 வீ முத்துப்பாண்டி
19-Feb-17

கவிதை சேர்க்க கேள்விகள் மற்றும் பதில்கள் - எழுத்து.காம்


மேலே