திரைப்படங்கள்

திரைப்படங்கள் சமுதாயத்தில் நல்ல மாற்றங்களை ஏற்படுத்தியுள்ளதா?அல்லது சமுதாயத்தை சீர்குலைத்துள்ளதா? வருங்கால தலைமுறைக்கு இதனால் நன்மையா?தீமையா?கேட்டவர் : செரிப்
நாள் : 5-Mar-14, 10:29 pm
0


மேலே