மக்களின் மனு

தூத்துக்குடி ஸ்டெர்லெட் ஆலையை எதிர்த்து 100 நாள் போரிட்டு மூடப்பட்ட ஆலையை திறக்க மக்கள் மனு கொடுத்திருப்பது குறித்து தங்களின் கருத்து?நாள் : 20-Jul-18, 4:28 pm
0


மேலே