இரண்டு வரி கவிதை வேண்டும்

என்னுடைய இருசக்கர வாகனத்தில்
கவிதை எழுதனும்
நீங்கள் ஏதாவது கவிதை சொல்லுங்கள், சமுதாயம் அக்கறை
பிறருக்கு பயன்படும் வகையில் இருத்தல் வேண்டும்.நாள் : 24-Sep-16, 9:16 pm
0


மேலே