சிலர் ரசிப்பார் சிலர் பறிப்பார்

சிலர் ரசிப்பார் சிலர் பறிப்பார் | கேள்வி பதில்கள் | Eluthu.com

சிலர் மலர் ரசிப்பார்
சிலர் மலர் பறிப்பார்
சிலர் மலர் பிழிந்து அத்தர் ஆக்குவார்...

மலர் ரசித்தவன்
கவிஞன், கவிதையாக்கினேன் என்றான் !
மலர் பறித்தவள்
மங்கை ,கூந்தலில் சூடி அழகு செய்தேன் என்றாள் !
மலர் பிழிந்தவன்
அத்தர் வியாபாரி, மலருக்கு மறுபிறவி தந்தேன் என்றான் .

இதில் யார் உயர்ந்தவர் நீங்கள் சொல்லுங்கள் ?

-----கவின் சாரலன்


பதில் அளி
-1 கேட்டவர் : கவின் சாரலன் , 11-Jan-17, 9:48 am
Close (X)


மேலே