புரியாத புதிர்


உண்மையாக உழைக்கிறவனும் வயிறு நிறைய சாப்பாடு கிடைக்கிறது இல்லை..
போராடினால் மட்டும் தினமும் வயிறார சாப்பாடு!
போராட்டம் நடத்த ஆகின்ற அவ்வளவு செலவுக்கும் பணம் எங்கிருந்து வருகிறது? என்று தான் தெரியவில்லை...


பதில் அளி
1 கேட்டவர் : அன்புடன் மித்திரன் , 2-Apr-17, 12:57 pm
Close (X)


மேலே