புரியாத புதிர்

உண்மையாக உழைக்கிறவனும் வயிறு நிறைய சாப்பாடு கிடைக்கிறது இல்லை..
போராடினால் மட்டும் தினமும் வயிறார சாப்பாடு!
போராட்டம் நடத்த ஆகின்ற அவ்வளவு செலவுக்கும் பணம் எங்கிருந்து வருகிறது? என்று தான் தெரியவில்லை...நாள் : 2-Apr-17, 12:57 pm
1


மேலே