ஹிந்தி தேவையா?

ஹிந்தி தேவை இல்லை என்போருக்கு,

நாம் அனனைவரும் இந்தியர்கள்.
பல மொழி, மதம், கலாச்சாரம் என்றிருந்தாலும் நம் அனைவரையும் ஒன்றுசேர்க்கிறது இந்தியா!

உலக மொழி என்று ஒன்று தேவை படும்போது இந்திய மொழி என்று ஒன்று வேண்டாமோ?

நம் மாநிலத்தை தவிர மற்ற மாநிலங்கள் ஹிந்தியில் பேசி நல்ல
ப்ராஜெக்ட் எடுத்துக்கொண்டு வீணா போன ப்ராஜெக்ட் மட்டும் நம் மாநிலத்திற்கு,

ஹிந்தி திணிப்பு எதிர்க்க வேண்டி ஒன்றுதான், அனால் ஆறாம் பாடமாக ஐந்தாவதிலிருந்து சப்ஜெக்ட் பாஸ் பைல் இல்லாமல் ஹிந்தி இருந்தால் இந்திய மொழியை கற்றுக்கொள்வதில் என்ன பிழை?

ஹிந்தி தேவையா?
உங்கள் கருத்துக்களை வெளியிடவும்கேட்டவர் : மன்சூர்
நாள் : 15-May-17, 10:49 pm
0


மேலே