வழூஉ சொற்களை மாற்றுதல்


௧)அரிவாமணை-?
௨)தாவாரம்-?
௩)சுடுதண்ணி -?
௪)ஓட்டறை-?
௫)பச்சத்தண்ணி-?
இந்த சொற்களுக்கான தமிழ் சொற்களை திருத்தி தாருங்கள் ...


பதில் அளி
0 கேட்டவர் : Gokul , 2-Jul-17, 1:35 am
Close (X)


மேலே