தூவானம்


தூவானம், தொடுவானம் என்ற வார்த்தைகளின் பொருள் விளக்கத்தை யாரேனும் அளிக்க முடியுமா.?


பதில் அளி
0 கேட்டவர் : சுதர்ஷன் , 5-Jul-17, 6:45 pm
Close (X)


மேலே