கௌதமரும் கௌதம புத்தரும்

புராண காலத்தில் கௌதமர் என்பவர் இருந்திருக்கிறார்; கௌதம புத்தரும் இருந்திருக்கிறார்; கௌதம புத்தரை எல்லோருக்கும் தெரியும். எனக்கு இரண்டு ஐயங்கள்.

ஐயம் ஒன்று: கௌதமர் என்பவர் யார்?

ஐயம் இரண்டு: கௌதம புத்தருக்கு ஏன் அந்தப் பெயர் வந்தது?


பதில் அளி
0 கேட்டவர் : M Kailas , 25-Aug-17, 12:58 pm
Close (X)


மேலே