கவிதை

ஒர் கவிதைக்கு அடிப்படை ஏது?


கேட்டவர் : கவிஞர் செநா
நாள் : 12-Jan-18, 2:08 pm
Close (X)

0
மேலே