கவிதை கேள்வி பதில்கள்

(கவிதை Questions and Answers)


கவிதை கேள்விகள்


கேள்விபதில்கள்சமர்ப்பித்தது
சமர்ப்பிப்பதில்
 கவிதை
0
06-Mar-24
ஆசிரிய விருத்தம்
 கவிதை
3 Dr B Chandramouli
21-Jan-24
சந்தனச்சருகுகள் நூல் ஆசிரியரை நேரில் சந்திக்க இயலுமா
 கவிதை ,   காதல்
1 saravanan s
13-Oct-21
கௌ, த வரிசையில் தொடங்கும் ஆண் பெயர்
 கவிதை ,   எழுத்து ,   தமிழ் ,   பெயர்
0 Karthi
10-Oct-21
கவிதை சேர்ப்பது எப்படி
 கவிதை
2 துரைராஜ் ஜீவிதா
11-Aug-20
கவிதை
 கவிதை
4 எஸ்தர் சுதா
19-Mar-20
கவிதை
 கவிதை
28 செநா
15-Nov-18
pablo neruda
 கவிதை
2 ஸ்பரிசன்
05-Mar-18
கவிதை
 கவிதை ,   அடிப்படை
4 செநா
12-Jan-18
கணிவிதை
 கவிதை
6 ஹுமேரா பர்வீன்
10-Jan-18
கவிதை
 கவிதை
5 ஹுமேரா பர்வீன்
05-Jan-18
கவிஞன்
 கவிதை
2 ஹுமேரா பர்வீன்
05-Jan-18
வசன கவிதை என்றால் என்ன
 கவிதை ,   வசனம்
3 ராஜ்குமார்
15-Dec-17
கவிதை
 கவிதை
3 எட்வின்
24-Nov-17
ஆங்கில கவிதை
 கவிதை
7 சுரேஷ் காந்தி
24-Sep-17
எதற்கு இப்படி பாடினார் பாரதி
 கவிதை ,   தமிழ் ,   நாடு ,   பாரதி
10 மயில்வாகனன்
25-Jul-17

கவிதை கேள்விகள் மற்றும் பதில்கள் - எழுத்து.காம்


மேலே