தமிழ் கேள்வி பதில்கள்

(தமிழ் Questions and Answers)


தமிழ் கேள்விகள்


கேள்விபதில்கள்சமர்ப்பித்தது
கௌ, த வரிசையில் தொடங்கும் ஆண் பெயர்
 கவிதை ,   எழுத்து ,   தமிழ் ,   பெயர்
0 Karthi
10-Oct-21
சொற்கள்
 தமிழ்
1 திருமதி ஸ்ரீ விஜயலக்ஷ்மி
05-Jul-19
தமிழர் கலாசாரம்
 தமிழ் ,   வாழ்க்கை ,   பண்பாடு ,   தமிழர் ,   தமிழர் கலாசாரம்
4 உமர்
07-Sep-18
தமிழ்
 தமிழ்
1 ஜான்
16-Jun-18
தமிழ்
 தமிழ்
0 kokila makan
15-Apr-18
தமிழ்
 தமிழ்
2 நிலா
12-Apr-18
tamil essay topics in tamil for 2nd std
 தமிழ் ,   கல்வி ,   இரண்டாம் வகுப்பு ,   Tamil Essay
1 ராஜ்குமார்
12-Feb-18
அரசன் பிரித்து எழுது
 தமிழ் ,   பிரித்து எழுது ,   அரசன்
2 ராஜ்குமார்
24-Jan-18
பிரித்து எழுதி பொருள் தருக
 தமிழ்
11 குமரிப்பையன்
16-Jan-18
தமிழன் என்பவன் யார்?
 தமிழ் ,   தமிழன்
17 செநா
11-Jan-18
தமிழில் ஐயம்
 தமிழ் ,   மொழி பெயர்ப்பு ,   ஐயம் ,   தமிழாக்கம் ,   மொழியாக்கம்
4 மங்காத்தா
29-Dec-17
நடிகர் கமல் பேசும் தமிழ்
 தமிழ்
1 மனிதன்
11-Nov-17
தமிழ் எத்தனை வகைப்படும்
 தமிழ் ,   தமிழ் வகைகள்
1 ராஜ்குமார்
10-Nov-17
தமிழ்க் கவி
 தமிழ்
26 மதி
17-Oct-17
சொல்
 தமிழ்
64 A JATHUSHINY
12-Oct-17
எதற்கு இப்படி பாடினார் பாரதி
 கவிதை ,   தமிழ் ,   நாடு ,   பாரதி
10 மயில்வாகனன்
25-Jul-17

தமிழ் கேள்விகள் மற்றும் பதில்கள் - எழுத்து.காம்


மேலே