தமிழ்

தமிழ் பேசத் தெரியாது என சிலர் சொல்வது அவமானமா?? அறியாமையா??கேட்டவர் : ஜான்
நாள் : 16-Jun-18, 7:31 pm
0


மேலே