சதி

சதி என்ற வார்த்தை தரும் அர்த்தங்கள் என்ன?கேட்டவர் : BABUSHOBHA
நாள் : 11-Feb-18, 3:23 am
0


மேலே