சுய விவரம்

எனது சுய விவர பக்கத்தில் வாசகர் என்றுள்ளது ஆனால் கவிதை எழுதிகிறேன் ...சரிதானா?? இல்லையென்றால் எப்படி மாற்றுவது ??கேட்டவர் : எஸ்தர் சுதா
நாள் : 19-Mar-20, 2:51 pm
0


மேலே