அழுகை

ஒரு மனிதன் சமூக குற்றங்களை கண்டு அழுகிறான் ? அவன் செய்வது சரியா ?கேட்டவர் : selvam velchamy
நாள் : 4-Jul-13, 8:04 pm
0


மேலே