சமுகம் கேள்வி பதில்கள்

(சமுகம் Questions and Answers)


சமுகம் கேள்விகள்


கேள்விபதில்கள்சமர்ப்பித்தது
பத்தாம் வகுப்பு மாணவன் கூட இன்று பலாத்காரத்தில் ஈடுபட யார் காரணம் பெற்றோரா, கல்வி முறையா,சமூகமா
 சமுகம்
9 பரணி
26-Dec-14
இட ஒதுக்கீடு
 சமுகம் ,   இட ஒதுக்கீடு ,   சமத்துவம்
14 கோபி சேகுவேரா
30-Nov-14
முத்தப் போராட்டம்
 சமுகம்
15 கோபி சேகுவேரா
15-Nov-14
வளரும் தலைமுறை
 சமுகம் ,   சிந்தனை ,   குடும்பம் ,   வளர்ச்சி
20 kalkish
05-Sep-14
டாஸ்மாக்-அ மூடிட்டா தமிழ்நாடு முன்னேறிடுமா ?
 சமுகம்
9 சதீஸ்குமார் பா ஜோதி
27-Aug-14
பாலியல்பலாத்காரம்்
 சமுகம்
1 சதீஷ்~ரவிச்சந்திரன்
18-Jul-14
ஈழம்்
 சமுகம்
2 சதீஷ்~ரவிச்சந்திரன்
18-Jul-14
முற்ேபாக்குசிந்தைன
 சமுகம்
2 சதீஷ்~ரவிச்சந்திரன்
18-Jul-14
இந்தியப்ெபாருளாதாரம்
 சமுகம்
1 சதீஷ்~ரவிச்சந்திரன்
17-Jul-14
தமிழீயம் விடுதலை
 சமுகம்
2 முதல்பூ
16-Jun-14
நட்பு,
 சமுகம் ,   நட்பு
9 ஸ்டாலின் ஜோஸ்
10-Sep-13
அழுகை
 சமுகம்
7 selvam velchamy
04-Jul-13
சினிமா
 சமுகம் ,   கலாச்சாரம் ,   சினிமா
1 வில்லியனூர் ராஜகருணாகரன்
23-Sep-12
சமுகம்
 சமுகம்
4 maheshrevathy
17-Sep-12

சமுகம் கேள்விகள் மற்றும் பதில்கள் - எழுத்து.காம்


மேலே