தமிழீயம் விடுதலை

மனித உரிமை மீறலுக்கு சர்வதேச மனித உரிமை மையம்,விசாரணைக்கு அழைத்தாள்.முடியாது என்று இலங்கை அரசு அறிவித்துள்ளது...

விடுதலை புலிகளை மீண்டும் களமிறக்க தயாராக இருபதாக
விநாயகம் மற்றும் நெடியவன்
இவர்களை கைது செய்து தரும்படி
சர்வதேச குற்றம் தடுப்பு பிரிவான ""INTERPOLE ""

இலங்கை அரசு கேட்டு கொண்டு இருபது சரியா.இதற்க்கு '''interpole ''' துணை போகலாமா?கேட்டவர் : முதல்பூ
நாள் : 16-Jun-14, 10:36 pm
0


மேலே