ரொம்ப விளக்க வேண்டியதில்லை. நண்பர்களென்றால் நம்புவார்கள். எதிரிகளென்றால் -

ரொம்ப விளக்க வேண்டியதில்லை நண்பர்களென்றால் நம்புவார்கள்

ரொம்ப விளக்க வேண்டியதில்லை நண்பர்களென்றால் நம்புவார்கள்
கருத்துகள் : 0 பார்வைகள் : 0
Close (X)

பொன்மொழி

ரொம்ப விளக்க வேண்டியதில்லை. நண்பர்களென்றால் நம்புவார்கள். எதிரிகளென்றால் எப்படியும் நம்பப்போகிறதில்லை.

தமிழ் பொன்மொழிகள் (Nanbargal Tamil Ponmozhigal)

தொடர்புடைய பொன்மொழிகள் (Related Quotes)

பிரிவுகள்மேலே