ஆங்கிலம் - தமிழ் அகராதி

English - Tamil Dictionary

Earth

earth


பூமி

நாம் வாழும் உலகம்
திருத்து | நீக்கு

புதிய earth சொல்லின் பொருள் / விளக்கம் ஆங்கிலம் - தமிழ் அகராதியில் சேர்க்க இங்கே சொடுக்கவும்.

Click here to Add earth Words to English - Tamil Dictionary.

Free Online Tamil Agarathi / Dictionary for Tamil Lovers.


மேலே