ஆங்கிலம் - தமிழ் அகராதி

English - Tamil Dictionary

Year

year


ஆண்டு

பன்னிரண்டு மாதங்கள் கொண்ட ஒரு வருடம்
திருத்து | நீக்கு

year


வருடம்

பன்னிரண்டு மாதங்கள் கொண்ட ஒரு வருஷம்
திருத்து | நீக்கு
Related Words
yearning

புதிய year சொல்லின் பொருள் / விளக்கம் ஆங்கிலம் - தமிழ் அகராதியில் சேர்க்க இங்கே சொடுக்கவும்.

Click here to Add year Words to English - Tamil Dictionary.

Free Online Tamil Agarathi / Dictionary for Tamil Lovers.


மேலே