தமிழ் - தமிழ் அகராதி

Tamil - Tamil Dictionary

 உள்ளிடும் ஆங்கில எழுத்தை தமிழில் மாற்ற இடம்விடுக்கட்டை (space-bar) பொத்தானை அழுத்தவும்.


அடகு

அடகு


இலைக்கறி

கடந்த கீரை
திருத்து | நீக்கு

அடகு


கொதுவை

அடமானம் வைத்தல்
திருத்து | நீக்கு
Related Words
அடக்கம்

புதிய அடகு சொல்லின் பொருள் / விளக்கம் தமிழ் - தமிழ் அகராதியில் சேர்க்க இங்கே சொடுக்கவும்.


Click here to Add அடகு New Words to Tamil- Tamil Dictionary.

Free Online Tamil Agarathi / Dictionary for Tamil Lovers.


மேலே