ஆகாயம்!!

ஆகாயம்

விழிகள் ஆகாயத்தை வருடினாலும்

விரல்கள் என்னவோ சன்னல்

கம்பிகளோடுதான் !


கவிஞர் : மு. மேத்தா(29-Feb-12, 5:47 pm)
பார்வை : 39


மேலே