தபு ஷங்கர் குறிப்பு

(Thabu Shankar)

 ()
பெயர் : தபு ஷங்கர்
ஆங்கிலம் : Thabu Shankar
பாலினம் : ஆண்
இடம் : தமிழ் நாடு, இந்தியா
தபு ஷங்கர் கவிதைகள்
தமிழ் கவிஞர்கள்

மேலே