லீனா மணிமேகலை குறிப்பு

(Leena Manimegalai)

 ()
பெயர் : லீனா மணிமேகலை
ஆங்கிலம் : Leena Manimegalai
பாலினம் : பெண்
இடம் : தமிழ் நாடு, இந்தியா

லீனா மணிமேகலை தமிழ்க் கவிஞர், ஆவண நிகழ்படக் கலைஞர், சமூகச் செயற்பாட்டாளர். பெண்கள் உரிமைகள், பாலியல், சமூக ஒடுக்குமுறைகள், ஈழப் போராட்டம் உட்பட்டன இவரது கவிதைகளின் கருப்பொருட்களாக அமைகின்றன.
லீனா மணிமேகலை கவிதைகள்
தமிழ் கவிஞர்கள்

மேலே