லீனா மணிமேகலை குறிப்பு

(Leena Manimegalai)

 ()
பெயர் : லீனா மணிமேகலை
ஆங்கிலம் : Leena Manimegalai
பாலினம் : பெண்
இடம் : தமிழ் நாடு, இந்தியா

லீனா மணிமேகலை தமிழ்க் கவிஞர், ஆவண நிகழ்படக் கலைஞர், சமூகச் செயற்பாட்டாளர். பெண்கள் உரிமைகள், பாலியல், சமூக ஒடுக்குமுறைகள், ஈழப் போராட்டம் உட்பட்டன இவரது கவிதைகளின் கருப்பொருட்களாக அமைகின்றன.
லீனா மணிமேகலை கவிதைகள்
தமிழ் கவிஞர்கள்

பிரபல கவிஞர்கள்

மேலே