நல்லவர் எவருமில்லை

நல்லவர் எவருமில்லை
காதலர்களை விட
கெட்டவருமில்லை
காதலரென்று
சொல்லிக் கொள்பவர்களைவிட


  • கவிஞர் : அறிவுமதி
  • நாள் : 9-Mar-12, 4:43 pm
  • பார்வை : 35

மேலே