அறிவுமதி கவிதைகள்

(Arivumathi Kavithaigal)

அறிவுமதி (Arivumathi)

தமிழ் கவிஞர் அறிவுமதி (Arivumathi) கவிதை படைப்புகள் இங்கே தொகுக்கப்பட்டுள்ளன.

கவிதை தலைப்பு பார்வைகள் சேர்த்தது
வாழ்க்கை 524 arulsai
ஓசை 181 arulsai
பம்பரம் 156 arulsai
மணிக்கூண்டு 142 arulsai
மடல் 148 arulsai
இதயம் 807 arulsai
தாய் 672 arulsai
நினைவு 416 arulsai
மழை 585 arulsai
அவள் 625 arulsai
நன்றி 548 arulsai
உறக்கம் 357 arulsai
மழை 477 arulsai
மண் 462 arulsai
மழை 301 arulsai
தேவையில்லை 277 arulsai
தமிழ் கவிஞர்கள்

மேலே